Hvorfor er individuel ledelse nødvendigt? Mine medarbejdere er ansat til at udfylde en funktion, og de ved jo godt, hvad de skal…

Frustrationen lyste nærmest ud af lederen, som var til en sparring hos os. Han var kørt fast i sine egne begrænsende overbevisninger, og følte det som om, der var grus i ledelses-maskineriet i virksomheden. 

Der var ingen tvivl om, at for ham var den største udfordring manglen på tid, det som vi i Zerius har døbt “leder-dilemmaet”. I en travl hverdag er det svært at balancere mellem management og ledelse. Fokus hviler på drift og tal, og den mere mærkbare ledelsesdel bliver udsat til i morgen. Eller næste uge. 

“Jeg har ganske enkelt ikke tiden til at sætte mig ind i den enkelte medarbejder, og hvordan jeg leder hver enkelt bedst muligt, og jeg har ikke muligheden for at ansætte en, der kan tage driftdelen fra mig, så jeg selv kan bruge mere tid på at være leder for mine medarbejdere. Hvor ville jeg da bare ønske, at der fandtes en manual for, hvordan jeg kunne lede hver enkelt medarbejder bedst muligt. Det ville være en kæmpe hjælp.”

Denne artikel handler om, hvordan den “ledelses-manual” nu er blevet til virkelighed, og hvordan den kan hjælpe ledere til at forstå deres medarbejderes behov for motivition og ledelse. 

hvorfor individuel ledelse

Lederen har jo ret

Medarbejderne ved godt, hvad de skal.

Hvis det, vi arbejder hen i mod, er attraktivt, hvis rammerne er trygge og klare, og den enkelte medarbejders rolle og funktion er veldefineret, så vil de fleste mennesker helt naturligt stræbe efter at sætte sig selv bedst muligt i spil.

Mennesker har brug for et solidt selvbillede. De har brug for at føle sig dygtige, de har brug for at opnå resultater og de har brug for at føle respekt. For sig selv og fra andre.

Men vi er også mennesker i en kompleks hverdag, med stigende krav, hurtige beslutninger, vi ikke altid har kontrol over og vi er alle uperfekte i en grad, der underminerer det solide selvbillede, vi arbejder for at opretholde.

Derfor har vi brug for ledelse. Vi har brug for en leder der sætter en retning. En leder som kender os, ser os og som tror på os, også når selvbilledet ind imellem smuldrer.

Ledelse kan læres.

God ledelse er – lidt forsimplet – udøvelsen af omsorgsfuld indflydelse.

Den frustration vi oplevede hos vores leder i indledningen, dækkede over det uopfyldte ønske han havde om at udøve denne type ledelse. Han er udmærket klar over, at mennesker er forskellige, og hvis vi skal arbejde for at nå det samme mål, sker det også bedst ved at vi ledes forskelligt. Men i en travl hverdag kunne han ganske enkelt ikke finde tiden til at sætte sig tilstrækkeligt ind i sine medarbejdere, og det var derfor han klemte et ydmygt ønske ud mellem sidebenene:

“Gid der fandtes en ledelsesmanual til mennesker”. 

Den første reaktion var sådan et “thøhø”, der på den ene side lagde en humoristisk afstand til vores egen utilstrækkelighed, men som på den anden side hensatte os i et øjebliks eftertænksomhed, der var langt nok til at den logiske del af hjernen satte i kraft…

Det er jo på ingen måder umuligt.

Med al den forskning der ligger bag videnskaben om menneskelige ressourcer, motivation og psykologiske behov, er det på ingen måder en uopnåelig drøm, at kunne stå med en ledelsesmanual til den enkelte medarbejder. 

Det er ikke en gang svært at udforme den på en måde, så den bliver praktisk og let at eksekvere på for dig som leder. 

Derfor har vi lavet en workshop, hvor vi – sammen med medarbejderne – laver en individuel ledelsesmanual, som gør det lettere for dig, at lede hver enkelt til deres bedste resultater. 

Vi har lavet en mere detaljeret beskrivelse af ledelsesmanualen, som du finder ved at klikke her.

Du kan også læse mere om selve workshoppen her.

Skulle du have spørgsmål eller vil du høre nærmere om en workshop for dine medarbejdere, så tag fat i os. 

Vi er her for at styrke mennesker og virksomheder. I dén rækkefølge.  

Skal vi ringe dig op?

Vi giver dig et uforpligtende opkald, for at hjælpe dig videre.

Send os en besked

Send os en besked. Vi svarer hurtigst muligt - oftest samme dag.

Modtag inspiration

Få inspiration til ledelse, rekruttering og kommunikation 1-2 gange pr måned.

Helle Halken

Ledelse & Rekruttering

Nete Kaasen

Ledelse & Kommunikation

Vi er Zerius

Hvad kan vi gøre for dig?

Virksomheder er intet uden mennesker, og vi er her for at hjælpe dig med at styrke relationen til de mennesker, din virksomhed er afhængig af. Dine medarbejdere, ledere, kunder og samarbejdspartnere. Målet er, at du står stærkt og opnår bedre resultater.

Du kan få vores hjælp til konkrete opgaver indenfor ledelse, rekruttering og strategisk kommunikation. Gennem vores arbejde har vi udviklet en unik metode til at analysere og styrke relationen mellem mennesker og virksomheder. Metoden hedder MATCH360®

Vi er uddannet og trænet i ledelse, der styrker mennesker, og i at facilitere udviklingsprocesser for ledere, i teams og organisationer samt arbejde med professionel coaching.

Connect gerne med os på LinkedIn. Du kan både connecte med os hver i sær, eller du kan følge vores virksomhedsside eller abonnere på vores nyhedsbrev, hvor du får inspiration til ledelse, rekruttering og stærk kommunikation.