MATCH360®

Bedre resultater gennem stærke relationer 

Fordi virksomheder ikke er noget, uden mennesker

MATCH360® er en unik metode til at skabe stærke relationer mellem virksomheder, og de mennesker, som virksomhederne er afhængige af.

Vi bruger metoden til at:

  • Øge engagement og trivsel hos medarbejderne.
  • Skabe rekrutteringer der holder.
  • Nedsætte medarbejderomsætning.
  • Styrke virksomhedens signal udadtil.
Helle halken og nete kaasen

Virksomheder er intet uden mennesker

Skal de mennesker, som din virksomhed er afhængig af, være engagerede og motiverede? Skal de have lysten til at løfte, styrke og bidrage med det, de er bedst til?

Så er vi her for at hjælpe dig.

MATCH360® er en unik metode til at skabe stærke relationer mellem mennesker og virksomheder. Vi har udviklet metoden til at sikre, at du kommer hele vejen rundt, og ikke overser kritiske faktorer, der kan stå i vejen for det bedst mulige resultat. Når du søger ledere og specialister til din virksomhed, når du leder og motiverer dine medarbejdere og når du arbejder med virksomhedens strategiske kommunikation.

Modellen arbejder ud fra 4 overordnede perspektiver: Individet, ledelsen, gruppen og kulturen.

INDIVID

Når vi i MATCH360® taler om individet, er udgangspunktet den unikke personlighed, viden, erfaringer og – ikke mindst – styrkeprofil.

LEDELSE

Vi arbejder med den type ledelse der anerkender og tager ansvar for, at mennesker der har det godt, skaber bedre resultater.

GRUPPE

Her kigger vi på det optimale samspil mellem individerne i eksempelvis det kollegiale fællesskab, teamet eller ledergruppen.

KULTUR

Stærke relationer opstår når vi arbejder bevidst mod et fælles mål, ved at sætte os selv og hinanden bedst muligt i spil for et fælles resultat.

Ledelse

Målet er engagerede medarbejdere, der trives og har lyst til at bidrage til at styrke virksomheden. Mennesker, der har det godt, skaber bedre resultater.

Rekruttering

Målet er ikke blot at finde den helt rigtige profil, men også at skabe en rekruttering der holder og som gør det lettere, at tiltrække de næste stærke profiler.

Kommunikation

Målet er troværdig kommunikation, der får både dig og din virksomhed til at stå stærkt frem, internt for virksomhedens medarbejdere såvel som eksternt for kunder og interessenter.

vil du have bedre resultater?

Så er vi her for dig!

Mennesker der har det godt, skaber bedre resultater.

Forskning har vist det med stor tydelighed, og det er både udgangspunktet og målet i vores arbejde.

Det, vi er rigtigt gode til i Zerius, er at skabe udvikling og stærke relationer mellem mennesker og virksomheder.
Det gør vi gennem rekruttering, ledelse og kommunikation.

Vi er uddannet og trænet i ledelse, der styrker mennesker, og i at facilitere udviklingsprocesser i teams og organisationer samt arbejde med professionel coaching.

Udover vores fælles baggrund, har vi hver vores professionelle baggrund og toptalenter.

Helle Halken

Direktør & Stifter

Helle er dedikeret til headhunting af ledere og specialister, udvikling og ledelse. Hun har en meget stærk holdning til at rekrutteringsprocessen skal afspejle respekt og ordentlighed. Det sikrer en høj kvalitet og de bedste resultater for både virksomhed og kandidat.

Toptalenter:

  • Fokus
  • Målrettethed
  • Læring

Nete Kaasen

Direktør & Stifter

Nete er knivskarp til kommunikation, udvikling og ledelse. Hun arbejder målrettet for at sikre, at det der siges, også er det der gøres. Resultatet er troværdig kommunikation, i ledelsen af virksomheden såvel som i markedsføringen. 

Toptalenter:

  • Kommunikation
  • Udvikling
  • Optimisme