MATCH360®

Virksomheder er intet uden mennesker

MATCH360® er en unik metode til at skabe stærke relationer mellem virksomheder, og de mennesker, som de er afhængige af.

Metoden bygger på videnskaben om, hvordan mennesker fungerer og præsterer bedst muligt.

Vi bruger metoden til at:

  • Øge engagement og trivsel hos medarbejderne.
  • Skabe rekrutteringer der holder.
  • Nedsætte medarbejderomsætning.
  • Styrke virksomhedens signal udadtil.

ZERIUS er din samarbejdspartner på ledelse, rekruttering og kommunikation, og vi er her for at styrke dig, dine medarbejdere og virksomheden. 

Helle halken og nete kaasen

Mennesker, der har det godt, skaber bedre resultater

Skal de mennesker, som din virksomhed er afhængig af, være engagerede og motiverede? Skal de have lysten til at løfte, styrke og bidrage med det, de er bedst til?

Så er vi her for at hjælpe dig.

MATCH360® er en unik metode til at skabe stærke relationer mellem mennesker og virksomheder. Vi har udviklet metoden til at sikre, at du kommer hele vejen rundt, og ikke overser kritiske faktorer, der kan stå i vejen for det bedst mulige resultat. Når du søger ledere og specialister til din virksomhed, når du leder og motiverer dine medarbejdere og når du arbejder med virksomhedens strategiske kommunikation.

Modellen arbejder ud fra 4 overordnede perspektiver: Individet, ledelsen, gruppen og kulturen.

INDIVID

Når vi i MATCH360® taler om individet, er udgangspunktet den unikke personlighed, viden, erfaringer og – ikke mindst – styrkeprofil.

LEDELSE

Vi arbejder med den type ledelse der anerkender og tager ansvar for, at mennesker der har det godt, skaber bedre resultater.

GRUPPE

Her kigger vi på det optimale samspil mellem individerne i eksempelvis det kollegiale fællesskab, teamet eller ledergruppen.

KULTUR

Stærke relationer opstår når vi arbejder bevidst mod et fælles mål, ved at sætte os selv og hinanden bedst muligt i spil for et fælles resultat.

Ledelse

Målet er engagerede medarbejdere, der trives og har lyst til at bidrage til at styrke virksomheden. Mennesker, der har det godt, skaber bedre resultater.

Rekruttering

Målet er ikke blot at finde den helt rigtige profil, men også at skabe en rekruttering der holder og som gør det lettere, at tiltrække de næste stærke profiler.

Kommunikation

Målet er troværdig kommunikation, der får både dig og din virksomhed til at stå stærkt frem, internt for virksomhedens medarbejdere såvel som eksternt for kunder og interessenter.

Helle Halken

Mail: HH@Zerius.dk
Telefon: 20 62 61 48

Connect på LinkedIn

Helle er dedikeret til headhunting og rekruttering af ledere og specialister, HR, talent- samt lederudvikling. Hun har en meget stærk holdning til at uanset hvilken proces, der arbejdes med, skal den afspejle respekt, kvalitet og ordentlighed. Det sikrer de bedste resultater for både virksomhed og de mennesker, der er involverede.

Toptalenter:

  • Fokuserende
  • Målrettet
  • Lærende

Nete Kaasen

Mail: NK@Zerius.dk
Telefon: 21 59 99 87

Connect på LinkedIn

Nete er knivskarp til kommunikation, udvikling og ledelse. Hun arbejder målrettet for at sikre, at virksomhedens fortælling står stærkt. I alt hvad virksomheden gør, fortælles der en historie. Denne historie skal formes, så den tiltrækker de rette mennesker, gør medarbejderne stolte og skaber loyale kunder.  

Toptalenter:

  • Kommunikation
  • Udvikling
  • Optimisme