Vi skal være skarpe til at vise hvem vi er, og hvad vi står for!

Sådan lød ønsket, da Rikke kontaktede mig. Vi ved, hvad vi er allerbedst til, og vi ved, at vi kan gøre en forskel for vores kunder. Nu skal vi have vores kommunikative fundament på plads, så ingen er i tvivl om, hvad vi står for. 

I denne artikel kan du læse om, hvordan vi ud fra et ønske om stærkere kommunikation skabte en workshop, der havde fokus på virksomhedens værdier og indentitet – og på at styrke teamet.

 

Kundecase: Virksomhedens værdier og identitet.

Virksomhedens værdier og identitet

Lad os drikke en kop kaffe!

Jeg kendte Rikke i forvejen fra et tidligere kursus, så da hun kontaktede mig med sit ønske, faldt invitationen prompte.

Hun er et rigtigt godt eksempel på den projektorienterede iværksætter, der har skabt en forretning, fordi der er noget hun er virkeligt dygtig til, nemlig at forstå en kompleks lovgivning omkring medicinsk udstyr, og omsætte den til brugbar viden og praksisnære procedurer. 

Og nu har hun fået luft under vingerne, og hendes virksomhed – QA Med Solution – er i vækst. Derfor tager vi i første omgang et møde og en snak over en kop kaffe, for at blive helt klar over den ønskede situation: 

“Det er lykkedes mig at få de helt rigtige mennesker med i virksomheden, som kan løfte på andre områder end jeg selv kan. Vi står allerede stærkt, og vi kommer til at vokse. Derfor har jeg et ønske om, at vi styrker vores forretning, bliver klar i vores budskab, og så må det også gerne give noget til teamet”.

Forslag til løsning

Vi bliver enige om, at teamet skal igennem en tre-trinsraket af en workshop:

Trin 1: Værdiworkshop. Formålet er at lære hinanden bedre at kende og sammen stille skarpt på værdier. Egne og virksomhedens

Trin 2: Fra værdier til adfærd. Formålet er at skabe en fælles adfærd og kultur baseret på fælles værdier. Det vi siger, er også dét vi gør.

Trin 3: Virksomhedens kernefortælling. Formålet er at finde den “røde tråd” i virksomhedens kommunikation, internt såvel som eksternt, og derigennem også lette markedsføringen. 

Workshop

Vi mødes alle sammen i den Gamle Pigeskole i Christiansfeld, hvor teamet får den første udfordring: Hvilke værdier er vigtigst for dig i dit arbejde? 

De mange input skal herefter fremlægges individuelt, hvorefter teamet gennem en debat skal blive enige om gradvist at koge værdierne ind, og til sidst prioritere de vigtigste værdier. 

Som proceskonsulent kan denne opgave give anledning til udfordring. Fordi vores værdier er noget der ligger rigtigt dybt i os, kan det kræve lidt at gå på kompromis eller ændre perspektiv, for at komme igennem processen med at gå fra personlige til fælles værdier. Men her er det en fornøjelse at betragte den nysgerrighed og åbenhed der lægges for dagen. Det er tydeligt, at der hersker en stor tillid og både personlig og faglig respekt i teamet. 

Fra værdier til adfærd

Det vi siger, skal også være det vi gør. Så hvordan omsætter vi vores værdier til konkret adfærd i det daglige arbejde og i mødet med kunderne? 

Teamet byder hver især ind med deres forskellige idéer til handlinger, og langsomt tager en liste form. 

Her er det naturligvis vigtigt at understrege, at en liste kun er en liste, indtil den bliver eksekveret. Jeg lover med et blik henover brillekanten, at jeg i løbet af den næste lange periode vil stikke en finger i jorden hos dem for at sikre, at de får omsat værdierne til handlinger som skaber troværdighed. 

Det ser ikke ud som om de opfatter det som en trussel, hvilket jeg afkoder som et tegn på, at der ikke er langt fra ord til handling i teamet. 

Hvad er det så vi siger?

Nu skal budskabet på plads, så kommunikationen kan stå skarpt, både internt og eksternt.  

Med udgangspunkt i grundelementerne i storytelling, får vi skabt virksomhedens kernefortælling. Når kernefortællingen er på plads, har vi etableret dén røde tråd, som al anden kommunikation kan udspringe fra. 

For at have flere vinkler at præsentere virksomheden fra, omformer vi også kernefortællingen til et “why-statement”, hvis nogen nu skulle spørge til det en gang.  

Sidst men ikke mindst koger vi budskabet ind til virksomhedens primære payoff, samt tre små korte “værdisætninger”, som taler til målgruppen i hver af virksomhedens tre fokusområder. 

Bonusserne…

Processer er altid magiske, fordi der opstår en masse energi og synergi, når vi som gruppe dykker ned i et emne. Derfor bliver der i planlægningen lagt masser af tid til at dvæle ved det, der giver værdi undervejs. 

Derfor når vi også at tale om: 

 • Grundlæggende neurologi ift kommunikation 
 • Hvorfor mennesker opfatter det samme budskab forskelligt
 • Faktorerne for et stærkt team
 • Hvordan de kan arbejde med content marketing

De næste skridt…

Workshoppen blev indledningen på et længere samarbejde med QA Med Solution. 

Over det næste stykke tid skal vi tale om:

 • Hvordan bliver værdier omsat til handling?
 • Hvordan kan vi skabe større eksponering gennem markedsføring?
 • Hvordan kan vi fortsat sikre, at medarbejderne trives, at teamet bliver stærkere sammen og at der er balance mellem ledelse og drift. 

Vi glæder os til at skulle følge udviklingen. Det er lige dér vi får den største tilfredsstillelse i vores job: Når vi er vidner til at mennesker og virksomheder står stærkere, og her er QA Med Solution stærkt på vej!

 

Hvorfor individuel ledelse

Hvorfor individuel ledelse

Hvorfor er individuel ledelse nødvendigt? Mine medarbejdere er ansat til at udfylde en funktion, og de ved jo godt, hvad de skal... Frustrationen lyste nærmest ud af lederen, som var til en sparring hos os. Han var kørt fast i sine egne begrænsende overbevisninger, og...

vil du have bedre resultater?

Så er vi her for dig!

Mennesker der har det godt, skaber bedre resultater.

Forskning har vist det med stor tydelighed, og det er både udgangspunktet og målet i vores arbejde.

Det, vi er rigtigt gode til i Zerius, er at skabe udvikling og stærke relationer mellem mennesker og virksomheder. Det gør vi gennem ledelse, der engagerer og motiverer, rekrutteringer der holder samt kommunikation, der får virksomheden til at stå stærkt frem.

Vi er uddannet og trænet i ledelse, der styrker mennesker, og i at facilitere udviklingsprocesser i teams og organisationer samt arbejde med professionel coaching.

Udover vores fælles baggrund, har vi hver vores professionelle baggrund og toptalenter.

Helle Halken

Direktør & Stifter

Helle er dedikeret til headhunting af ledere og specialister, udvikling og ledelse. Hun har en meget stærk holdning til at rekrutteringsprocessen skal afspejle respekt og ordentlighed. Det sikrer en høj kvalitet og de bedste resultater for både virksomhed og kandidat.

Toptalenter:

 • Fokus
 • Målrettethed
 • Læring

Nete Kaasen

Direktør & Stifter

Nete er knivskarp til kommunikation, udvikling og ledelse. Hun arbejder målrettet for at sikre, at det der siges, også er det der gøres. Resultatet er troværdig kommunikation, i ledelsen af virksomheden såvel som i markedsføringen. 

Toptalenter:

 • Kommunikation
 • Udvikling
 • Optimisme

Konsulenter

Vi er her for at hjælpe dig

Helle Halken

Direktør & Stifter

Helle er benhård når det kommer til rekruttering. Hun har en meget stærk holdning til at kandidaternes oplevelse af processen skal afspejle respekt og ordentlighed. Det sikrer en høj kvalitet og tryghed i processen for både virksomhed og kandidat. 

Nete Kaasen

Direktør & Stifter

Nete er knivskarp til formidling og digital markedsføring. Hun er fokuseret på at forankre virksomhedens budskaber i en kernefortælling, der ikke bare sælger produkter, men som i højere grad sælger virksomheden og skaber loyale kunder.

01. Hvorfor?

I alt hvad vi gør, tror vi på, at mennesker og virksomheder kan mere, end de selv er klar over.

Vi står op hver morgen med et ønske om at hjælpe med at skabe den ønskede vækst og udvikling.

02. Hvordan?

Ved at lytte til dig, dine ønsker og behov, arbejder vi på at rydde eventuelle forhindringer af vejen, og skabe en løsning, der får dig i mål.

Vi lytter nysgerrigt, spørger kritisk, svarer ærligt og hjælper helhjertet.

03. Hvad?

Vi er en konsulentvirksomhed, der arbejder inden for tre hovedkategorier: Mennesker, Ledelse og Markedsføring. 

Vi kan bl.a. hjælpe med rekrutteringer, ledelsessparring, markedsføring, kommunikation og storytelling. 

Kontakt os

 

Zerius ApS
Nørregade 12, st. th.
6070 Christiansfeld
info@zerius.dk

 

Helle Halken: +45 20 62 61 48
Nete Kaasen: +45 21 59 99 87

 

Kontakt os

Zerius ApS
Nørregade 12, st. th.
6070 Christiansfeld
info@zerius.dk

 

Helle Halken: +45 20 62 61 48
Nete Kaasen: +45 21 59 99 87