Hvordan får vi medarbejderne til at blive i virksomheden?

I virkeligheden er der ikke meget vi kan kontrollere. Til gengæld har vi indflydelse på langt det meste. 

Denne artikel handler om hvordan du med størst mulig sandsynlighed kan fastholde dine medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i den metode, vi selv bruger når vi rekrutterer ledere og specialister, og hjælper ledere med at få ledelsesgnisten til at blusse op. 

Det rigtige jobmatch

Dine medarbejdere skal ikke bare matche opgaven.

De skal matche “hele vejen rundt”.

Med hele vejen rundt mener vi, at den enkelte medarbejder, udover at matche jobbet, også skal matche den nærmeste leder, kollegerne/teamet og kulturen i virksomheden. Sådan et match danner solid grobund for en langvarig relation, fordi medarbejderen trives og udvikles i jobbet.

Fik du læst artiklen “Hvad fastholder medarbejdere”?

Match mellem individet og jobbet

Ideen om at individ og job-indhold skal matche er ikke ny.

Det er vigtigt at understrege, at vi med individ taler om “hele mennesket”. Personligheden bag CV’et og kompetencerne.

Ideen kan spores tilbage til 70´erne, hvor en række forskere begyndte at forske i jobkarakteristika. Der er dog sket meget siden. Nu ved vi for eksempel, at der er god evidens for at individ-job match forudsiger engagement og performance. Vi ved også, at et godt individ-job match øger medarbejderens tilbøjelighed til at se sin fremtidige karriere i virksomheden og minimerer risikoen for, at de kan se en karriere et andet sted. Dette er godt for fastholdelse.

Derudover er det vigtigt at pointere, at jobs i en dynamisk verden ikke er stabile og rigide. Der vil løbende stilles nye krav til de fleste roller. Derfor er ideen om ”job crafting” særligt interessant, da det åbner for, at medarbejdere kan være med til at påvirke deres eget job, og med tiden forme deres funktion til deres styrker og talenter.

Dette har faktisk vist sig at give øget engagement, forbedret opgave-performance, mere karrieretilfredshed og styrke opfattelse af person-job matchet.

Match mellem individet og nærmeste leder

De fleste er klar over at nærmeste leder er vigtig for medarbejderens succes. En af de væsentligste årsager til dette er, at nærmeste leder har en enorm indflydelse på medarbejdernes engagement, og netop engagement er en relevant parameter at skrue på, fordi det har vist at kunne forudsige performance på forretningsenhedsniveau. Yderligere har forskning vist at person-supervisor fit spillede en væsentlig rolle i forhold til medarbejderens job-tilfredshed og performance.

Men hvordan sørger man for et match?

Et godt match kommer i to varianter:

Det supplementære match
Når der er overlap mellem værdier, talenter og adfærd hos individet og nærmeste leder.

Det komplementære match
Når man selv har talenter, som den anden part ikke har. For eksempel er en Executive Assistant, der scorer højt på Disciplineret, et godt match til en CEO, der selv scorer meget lavt på Disciplineret. Dette kan give bedre performance, fordi de komplementerer.

Kunsten er naturligvis at finde den rette balance mellem de to. Der er ikke nogen magisk formel, der kan angive hvad der er den rette fordeling, men der er værktøjer, der kan hjælpe.

Match mellem individet og kollegaer/team

En talent-baseret tilgang til kultur, hvor man anerkender hinandens styrker og forsøger at arbejde dermed, kan i sig selv være givende. Forskning har vist at kultur-fit generelt er et vigtigt parameter. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at det sandsynligvis er den lokale team-kultur, snarere end organisationens, der her gør sig gældende. Noget tyder på, at en talent-/styrke-baseret kultur er særligt vigtig, da det kan øge både performance og innovation.

Men hvordan sætter man talenter på kultur? Den simpleste måde at gøre det på er, at lave en teamtest.

Her får man et blik ind i teamets samlede talenter, og disse er en rigtig god rettesnor for hvordan kulturen ser ud, i særdeleshed toppen og bunden. Hvad har vi af styrker i teamet, hvad mangler vi, hvor supplerer vi hinanden og hvor komplimenterer vi hinanden.

Her er det relevant at slå et smut forbi forskningen indenfor high-performance teams, som viser at ikke bare kollegaer er en vigtig faktor for at opretholde den høje performance. Parametre som glæde, engagement og mening i jobbet samt det at kunne opnå realistiske mål spiller også en stor rolle i det at kunne performe og føler sig godt tilpas i jobbet.

Match mellem individet og kulturen og identiteten i virksomheden.

Vi bruger cirka en fjerdedel af vores tid på at arbejde. Tid er en af vores vigtigste ressourcer. Derfor skal det, vi bruger vores tid på, give mening. Vi går ikke på arbejde for at gøre bestyrelsen tilfreds eller for at nå endnu en af ledelsens mange KPI’er. Vi går på arbejde for at gøre en forskel, med den vi er og det vi kan.

Meningsfuldheden i jobbet opstår, når vi som individ kan identificere os med de mål og værdier, der ligger bag vores jobfunktion, så vi derigennem kommer til at gøre en forskel.

Forskning (Wrzesniewski) har vist, at mennesker der oplever en dybere mening med det de gør, har et reduceret stressniveau, mindre fravær, større jobtilfredshed og føler et større ansvar for det, de laver.

Derfor er det vigtigt, at der er et match mellem individet og kulturen og identiteten i virksomheden.

Det handler om mennesker

I ZERIUS er omdrejningspunktet mennesker. Når vi arbejder med ledelse og rekruttering er målet – med udgangspunkt i individet – at styrke relation og resultater, så alle vinder på det. Mennesket OG virksomheden.

Vi kalder MATCH360®, og vi glæder os til at løfte sløret for vores rekrutterings- og ledelsesmodel til Januar ’23. 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Går du med en konkret udfordring eller har denne artikel givet dig stof til eftertanke, så tag fat i os. Det er derfor vi er her: For at styrke mennesker og virksomheder. I den rækkefølge. 

 

vil du have bedre resultater?

Så er vi her for dig!

Mennesker der har det godt, skaber bedre resultater.

Forskning har vist det med stor tydelighed, og det er både udgangspunktet og målet i vores arbejde.

Det, vi er rigtigt gode til i Zerius, er at skabe udvikling og stærke relationer mellem mennesker og virksomheder. Det gør vi gennem rekruttering, ledelse og kommunikation.

Vi er uddannet og trænet i ledelse, der styrker mennesker, og i at facilitere udviklingsprocesser i teams og organisationer samt arbejde med professionel coaching.

Udover vores fælles baggrund, har vi hver vores professionelle baggrund og toptalenter.

Helle Halken

Direktør & Stifter

Helle er dedikeret til ledelse og rekruttering af ledere og specialister.. Hun har en meget stærk holdning til at rekrutteringsprocessen skal afspejle respekt og ordentlighed. Det sikrer en høj kvalitet og de bedste resultater for både virksomhed og kandidat.

Toptalenter:

  • Fokus
  • Målrettethed
  • Læring

Kontakt os

 

Zerius ApS
Nørregade 12, st. th.
6070 Christiansfeld
info@zerius.dk 

Helle Halken: +45 20 62 61 48

Kontakt os

Zerius ApS
Nørregade 12, st. th.
6070 Christiansfeld
info@zerius.dk

 

Helle Halken: +45 20 62 61 48